Legalizacija objekta u koracima

Arhitektonski ured za legalizaciju*Napomena – kolovoz 2012: Navedeni članak odnosi se na proceduru prema Zakonu o legalizaciji iz 2011 godine NN 90/11.Trenutno je na snazi zakon iz 2012. NN 86/12., a nova procedura u skladu sa posljednjim zakonom opisana je pod Postupak legalizacije u 2012. i 2013.
Kako legalizirati objekt? Gdje početi? Što i kada priložiti? Što i kojim redom platiti?
To su samo neka su od čestih pitanja vezanih uz Zakon za legalizaciju u Republici Hrvatskoj iz 2011.
Jednako su česti i nejasni, neprecizni, pa i skroz pogrešni odgovori na ta ista pitanja, tako da bi ovaj post nadamo se trebao pomoći svima koji imaju potrebu za legalizacijom (a velika većina to radi prvi puta) za shvaćanje postupka u legalizaciji ili barem onog kronološkog dijela.

 1. U prvom koraku najbitnije je savjetovati se sa arhitektom o samoj mogućnosti legalizacije obzirom na veličinu, poziciju i namjenu građevine te uvjetima za legalizaciju bespravne gradnje prema važećem Zakonu. Ukoliko bespravni objekt odgovara uvjetima za legalizaciju može se krenuti sa za izradom tehničke dokumentacije (arhitektonske snimke, geodetski elaborat i dokaz o mehaničkoj stabilnosti).
 2. Kada je izrađena tehnička dokumentacija predaje se zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju samostalnom referentu u odjelu za graditeljstvo lokalne ili regionalne samouprave (nadležno upravno tijelo prema definiciji zakona). Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku dokumentaciju, plaća se i upravna pristojba (70kn), te treba priložiti i potvrdu o prebivalištu do 21.06.2011 (samo zPostupak legalizacije objektaa slučajeve definirane zakonom) i druge potrebne dokaze u svrhu obračuna naknade za legalizaciju.
 3. Nadležno upravno tijelo lokalne ili regionalne samouprave (grada, županije), nakon što pregleda projekte i ustanovi da objekt odgovara uvjetima za legalizaciju u skladu sa postojećim zakonom, šalje projekte za obračun komunalnog doprinosa, te potom i vodnog doprinosa.
 4. Nakon što se izdaju obračuni i odrede iznosi navedenih doprinosa referent nadležnog upravnog tijela obavijestiti će investitora ili osobu koja vodi postupak. Jednom uplaćeni komunalni, vodni doprinos i naknada za legalizaciju bilo u cijelosti ili barem u prvom obroku dovoljni su za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju.
 5. Referent upravnog tijela lokalne ili regionalne samouprave tada na temelju dokumentacije i izvršenih uplata izdaje Rješenje.
 6. Sa pravomoćnim Rješenjem o izvedenom stanju i čistim vlasništvom, investitor  je dužan upisati objekt u katastar koji ga zatim prosljeđuje u gruntovnicu.
  *Napomena: Zakonom o legalizaciji ne rješavaju se imovinsko pravni odnosi nad objektom ili zemljištem na kojem se isti nalazi, već isključivo zakonitost izgrađenog objekta.

Za sva pitanja uz legalizaciju vašeg objekta ili nadogradnje, možete nas slobodno kontaktirati na kontakt Dizajn et Cetera , dok naknadu i doprinose prema državi možete već informativno izračunati na lokaciji: Izračuni za legalizaciju i građenje.

Comments

  • admin says

   Poštovanje gospodine Željko,
   Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji postoje izvjesne olakšice kod stambenog zbrinjavanja i plaćanja komunalnog doprinosa, no one se odnose samo za određene stupnjeve oštećenja odnosno stradavanja (ČL. 36, 37, 38). Dakle moguće olakšice za legalizaciju odnose se isključivo na kategorije koje imaju pravo na popust kod stambenog zbrinjavanja. Za sve detalje potrebno je ipak obratiti se samom Ministarstvu branitelja koje izdaje Rješenje na temelju kojeg se navedeni popusti odobravaju.

 1. Davor says

  Ako sam dobro shvatio, ovim zakonom se mogu legalizirati samo zgrade. Što je sa legalizaciom infrastrukturnih objekata?

  • admin says

   Poštovanje gospodine Davor,
   Uravo tako Zakon se odnosi isključivo na zgrade kako stoji u definiciji dok se infrastrukturni objekti mogu legalizirati u okvirima kakvi su postojali i prije ovog Zakona, tj. jedino ako su u skladu sa prostornim planom.

 2. Tomislav says

  pozdrav,imam pitanje,prosle godine u rujnu sam na postojeci objekt (rodnu kucu) nadogradio kat gdje sada zivim,a roditelji su ostali dolje zivjeti,da li moram legalizirati taj kat koji je napravljen?kuca je inace iz 60-tih godina proslog stoljeca.hvala unaprijed!

  • admin says

   Poštovanje gospodine Tomislav,
   Svakako bi bilo potrebno i poželjno legalizirati svaku nadogradnju, jer se sa time formalizira vlasništvo nad njome i dobija nova vrijednost. Ipak kod vas je preoblem druge naravi obzirom da je nadogradnja napravljena u Rujnu 2011. Naime po sadašnjem Zakonu i izmjenama Zakona legalizirati će se moći samo ono što je zabilježeno na zračnim snimkama do 21.06.2011. Po svemu sudeći tu se nalazi osnovna prepreka za vaš slučaj, no nakon isteka postojećih Zakona, postoji eventualna mogućnost da se objekti legaliziraju prema uvjetima koji su postojali i ranije, koji su puno rigorozniji i zahtjevaju da se gradnja uklapa sa elementima i zahtjevima prostornog plana.
   lijepi pozdrav

 3. ANA says

  Poštovani,
  Kakav je status objekta s pravomoćnom građ.dozvolom,građen s ovlaštenim projektantom,građ.firmom,nadzorom i prema tada važećem prost.planu(visina)Prekršaj zakona u gradnji je napravljen u uređenju krovišta u stambeni prostor.Na prijavu građ.inspekciji u procesu nadzora doneseno je riješenje u uklanjanju i plaćena prekršajna kazna(12 000 kn).Objekt je već bio izgrađen i priveden svrsi,kategoriziran i unesen u obrt turističke djelatnosti.Po tada važećem zakonu je elaboratom o etažiranju(ista dokument.koja se traži za legalizaciju) etažno vlasništvo uredno uknjiženo u gruntovnicu s napomenom o nepriloženoj uporabnoj dozvoli.Uporabna dozvola se nije mogla ishoditi zbog sporosti donošenja prostornih planova kojima bi stambena zona prenamjenjena u stambeno-poslovnu.Na ovo pitanje u minist.grad.je odgovoreno da ne treba ponavljati dokum.nego samo izračun razlike kom.doprinosa.Objekt je izgrađen 2003g
  Zahvaljujem
  ana

  • admin says

   Poštovanje gospođo Popović,
   U osnovnim crtama potrebno je legalizirati napravljenu prenamjenu. Naime, zakon predviđa legalizaciju izgradnje novih bespravnih građevina i bespravne rekonstrukcije, a u vašem slučaju se po opisu radi o bespravnoj rekonstrukciji. Kada se navedeno legalizira, plati se samo naknada (“kazna”) bez doprinosa jer nije bilo promjene volumena. U gruntovnici se na temelju ozakonjenja briše negativna zabilježba i stavlja zabilježba o rješenju o izvedenom stanju.
   lijepi pozdrav

   • ANA says

    Lijepo Vas pozdravljam i od srca zahvaljujem na jasnom i brzom odgovoru
    Svako dobro
    Ana,Hvar

 4. Tomislav says

  Poštovanje,

  mi bismo željeli legalizirati obiteljsku kuću u Zagrebu pa me zanima što je s plaćanjem komunalnog i vodnog doprinosa (gore navedene točke 3. i 4.). Naime, moji roditelji su već platili priključak na kanalizaciju i vodovod kada se to radilo inicijalno (prije desetak godina) i to poprilično pa me zanima da li se obračun komunalija i vode umanjuje za neki iznos u tom slučaju. Naravno, sve račune imamo.

  pozdrav

  • admin says

   Poštovanje gospodine Tomislav,
   Radi se ipak o dvije različite kategorije davanja tako da je komunalni i vodni doprinos za cijeli objekt ili dio objekta koji se ozakonjuje potrebno platiti, jer kao takvi nisu prethodno plaćeni. Naravno ne treba ni poistovjećivati ni komunalni doprinos sa redovitom komunalnom naknadom. U standardnoj proceduri gradnje, da bi se uopće mogla dobiti odgovarajuća dozvola za gradnju potrebno je platiti komunalni i vodni doprinos, što je sada uvjet i za legalizaciju. Olakšica je sa te strane što će se navedeni doprinosi moći platiti i poslije legalizacije (dobijanja Rješenja).
   lijepi pozdrav

 5. suad says

  Poštovanje,
  mi bismo zeljeli legalizirati obiteljsku kucu koja je napravljena poslje 21.06.2011,
  naime temelji su postojali za tu istu kuću od 2002 meduti nista se vise od toga nije uradilo pa sad me zanima dali ce oni uzeti u obzir temelje koji su napravljeni prije 4,5god ili trebam bit strpljiv i cekati.

  Pozdrav

  • admin says

   Poštovanje,
   Po sadašnjem Zakonu i najavama izmjena Zakona u 2012. presjek je i dalje 21.06.2011. tako da se bilo što izgrađeno kao zgrada ili rekonstrukcija zgrade nakon toga datuma po navedenim Zakonima neće moći legalizirati, (bez obzira što su ranije već bili postavljeni temelji).
   lijepi pozdrav

 6. Miljenko Kelemen says

  Poštovani,
  Posjedujem pravomočnu građevinsku dozvolu iz 2006. za Pomočni objekat (garaža i spremište), te izgrađeni objekat u skladu s istom dozvolom. Međutim u tom objektu ja obavljam obrt i želio bih izvršiti prenamjenu prostora u POSLOVNI da budem legalan.
  Dali je to moguće u skladu s Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama?(postojećim, odnosno najavljenim izmjenjenim)
  Hvala na odgovoru, Miljenko!

  • admin says

   Poštovanje gospodine Miljenko,

   Moguće je napraviti prenamjenu. Obzirom da se radi o pomoćnom objektu manje kvadrature svakako je bolje ići po novom Zakonu.

   lp

 7. Miljenko Kelemen says

  Poštovani,
  iz ureda za upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje dobio sam odgovor da je moj objekat izgrađen u skladu s građevinskom dozvolom i prema čl. 2.zakon o legalizaciji bespravne gradnje, moj objekat nije bespravan, stoga prenamjenu objekta moram izvršiti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Međutim to nije moguće zbog GUP-a koji ne dozvoljava takvu djelatnost u zoni stambene namjene. Dali se slažete s takvim objašnjenjem?
  KM.

  • admin says

   Poštovanje gospodine Miljenko,

   Prema Zakonu o gradnji u članku 35.1. Rekonstrukcija se definira kao izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),smatraju između ostalog izvedeni radovi radi promjene namjene

   Dakle vaš bi objekt u tome pogledu bio bi nezakonit ukoliko ste izveli određene radove radi promjene namjene, a ne samo da koristite objekt za drugu namjenu od one za koju je predviđen. Ukoliko takvih radova nije bilo nema se što ni ozakoniti.

   U slučaju da su izvedeni radovi za promjenu namjene situacija ipak može biti dosta osjetljiva iako je jasno da se postojećim Zakonom mogu legalizirati objekti koji su izvedeni mimo prostornog plana, pa bi se shodno tome moglo zaključiti i da se može formalizirati namjena mimo prostornog plana.

   Kada god postoje neke dvojbe u tumačenju mi također tražimo mišljenje odjela koji je nadležan za dotičnu sredinu, jer oni su ti koji poznaju specifične uvjete i koji u konačnici izdaju Rješenje. Zasigurno postoje djelatnosti koje se ne uklapaju u zone stambene namjene i to bez dvojbe daje legitimitet odgovoru koji ste dobili (pogotovo u smislu buduće prenamjene).
   U svakom slučaju, kada niste zadovoljni odgovorom, za drugo mišljenje se uvijek možete obratiti Ministarstvu.

 8. Josip says

  Poštovani, na poljoprivrednom zemljištu u mojem vlasništvu van građevinske zone napravio sam objekt koji služi za pčelarenje, dimenzija 10,5 x 5,5m. Dakle površine je oko 57,75m2, s time da još ima tavan (podaskano) iste površine.
  Temelji su betonske cijevi svaka 2,5m napunjene betonom i sve je povezano betonskom dekom.
  Tri strane su zidane a izletna strana za pčele je samo građevinska mreža. Visina krova (sljeme) je oko 5m.
  Razdvojio sam prostor OSB pločama; posebno za pčele, zatim za vrcanje i imam mali sanitarni čvor. (Tamo nemam ni struje ni vode.)
  ZAnima me u koju kategoriju objekata bi to spadalo, pomoćna zgrada ili jednostavna zgrada.
  Trebam li taj objekt legalizirati?
  Lijep pozdrav.
  Josip M.

  • admin says

   Poštovanje gospodine Josip,
   Zgrada koja je predmet postojećeg zakona o legalizaciji je po definiciji zatvorena i/ili natkrivena građev­ina nami­jen­jena boravku ljudi odnosno smješ­taju život­inja, bil­jaka i stvari. Dakle bez daljnjeg vaš objekt podliježe ovom zakonu i bilo bi ga potrebno legalizirati. Pomoćni objekti su objekti do 50% u funkciji glavnog objekta (npr. spremišta, garaže) pod uvjetom da je osnovni objekt legalan. Vaš objekt bi se tako svrstao ipak u jednostavne zgrade do 100m2.
   Za poljoprivredne objekte očekuju se znatno manje naknade po novom zakonu, što će se definirati Uredbom koja će biti objavljena 30 dana nakon stupanja samog Zakona na snagu.
   lijepi pozdrav

 9. Aleksandra Borčić says

  Poštovani,
  mi smo dobili 2003 god,izmjenu građevinske dozvole i dovršili kuću ,naravno uz neke opet izmjene,naime:
  u dozvoli je bio ucrtan tavan a sad je stambeni prostor i manja veranda koje nema u dozvoli,te ispod parkinga su prostorije umjesto nasipa.Do sada su plaćeni svi iznosi koji su trebali biti plaćeni.
  Mene sada interesira što moram sve napraviti da bi se to legaliziralo?Da li je bolje ići po starom zakonu ili čekati novi?I što bi se plaćalo po jednom, a što po drugom zakonu?

  Hvala

  • admin says

   Poštovanje gđo. Aleksandra,

   Obzirom da postoje odstupanja od dozvole objekt je potrebno legalizirati, tj. napraviti arhitektonske snimke koje realno prikazuju sadašnje izvedeno stanje, te vjerojatno i geodetski elaborat dok je statika potrebna samo za objekte iznad 400m2. Sa navedenom dokumentacijom predaje se zahtjev za dobijanje Rješenja o izvedenom stanju. Ukoliko i danas krenete sa izradom dokumentacije svakako će te potpasti pod novi Zakon koji je povoljniji i manje zahtjevan pogotovo za objekte manje od 400m2. Po novom Zakonu komunalni i vodni doprinos moći će se plaćati u ratama, čak i sa počekom od godinu dana, nakon dobijanja Rješenja o izvedenom satnju.
   lijepi pozdrav

 10. Edin Džombić says

  Poštovani,
  Napravili smo jednu etažu obiteljske kuče prije onog roka 06.2011 koja se trenutno jos sređuje i koja se nalazi na P2 zemljistu, zanima me vase misljenje u vezi legalizacije i stim da je objekt napravljen izmedu susjednih objekata koji su prosli u prvom valu legalizacije 95-toj godini

  • admin says

   Poštovanje gospodine Džombić,
   Po Zakonu iz 2011. obzirom da je objekt izgrađen na P2 zemljištu legalizacija ne bi bila moguća, no po novom Zakonu nećete imati više prepreka i objekt ćete moći legalizirati. Važno je da sada ništa ne nadograđujete i da niste nadograđivali nakon 21.06.2012.
   lijepi pozdrav

 11. Marija says

  Poštovani,
  napravili smo stambeni (dvojni) objekt prema projektu i građevinskoj dozvoli iz 1980. naknadno, nelegalno( 2-3 godine), su nadograđene garaže, koje smo sada dali u postupak legalizacije, sva geodetska i arhitektonska dokumentacija je napravljena (2/2012) i predana uredu za graditeljstvo osim suglasnosti vlasnika jedne susjedne čestice. Naime, vlasnici te čestice vode spor oko ostavine i dobili su naputak svog odvjetnika da ne potpisuju suglasnost. S time, da napominjem da nikad nije bilo, niti ga ima trenutno, bilo kakvog spora oko međe, a i garaže su sagrađene u skladu sa zakonom o gradnji (3 m od međe). Ostale suglasnosti smo prikupili. Bez te jedne preostale suglasnosti ured za graditeljstvo, naš zahtjev smatra nepotpunim. Sudski spor oko nasljeđivanja te susjedne čestice može trajati godinama, tako i naš zahtjev za legalizaciju mora čekati… Moje pitanje je, ne postoji li mogućnost, (kao u sličnim slučajevima s katastrom), kada geodet/stranka daju izjavu da nema spora oko međe i da stranka iz nepoznatog razloga ne želi potpisati suglasnost? Nakon te izjave uglavnom stvari se u katastru rješavaju. Kao što sam već predhodno napisala, naš objekt je dvojni i nakon te legalizacije, mi bismo ga željeli etažirati, no, za sada sve stoji. Da li postoji kakav drugi pravni sljed da se naša situacija rješi?
  Zahvaljujem na savjetu i
  lijepo Vas pozdravljam
  MT

  • admin says

   POštovanje gospođo Marija,
   Prema novome Zakonu koji bi trebao stupiti na snagu u sljedećih mjesec dana, jedino što može zaustaviti legalizaciju je činjenica da je u tijeku sudski spor nad predmetnom nekretninom radi zaštite vlasništva ili drugog stvarnog prava, i to da je isti pokrenut prije podnošenja zahtjeva za legalizaciju. Zahtjev za legalizaciju se tada može podnijeti no Rješenje će se donijeti tek po okončanju spora.
   Ukoliko nije u tijeku spor tada se susjedi pozivaju samo na uvid u spis i ne mogu blokirati postupak ne davanjem suglasnosti. Mogu eventualno ukazati na nezakonitosti u postupku.
   lp

 12. JOSIPA says

  Lijepi pozdrav! Kupujemo kuću i saznali smo da je rekonstrirana prije dvije god…Ustvari,mene samo interesira koliko se dugo čeka legalizacija? Hvala lijepa unaprijed!

  • admin says

   Poštovanje gospođo Josipa,
   Nakon izrade same dokumentacije i predaje zahtjeva dužina postupka ovisi najčešće o samoj općini gdje se rješavaju predmeti i naravno količini predmeta koji će se pojaviti u tome trenutku. Načelno govorimo o roku od nekoliko mjeseci.

 13. JOSIPA says

  Radi se o objektu od 60 kvadrata koji nije legaliziran,jer prvi dio kuće je napravljeni prije 68’…

  • admin says

   Dokumentacija se dakle radi za sve dok se doprinosi plaćaju samo za dio izgrađen nakon ’68.
   lijepi pozdrav

 14. dragan strbac says

  Postovani, dobio sam zemljiste u nasljedje na kojem se nalazi izgradjena dva manja objekta (60m2 i 25m2, oba objekta su pod plocom), zemljiste je kupljeno od opcine ’88 god i bilo je u gradjevinskoj zoni i tadasnji vlasnik (moj ujak) je imao pravo izgradnje obiteljske kuce na istom te je poceo graditi kucu ’89 god, medjutim zbog rata je ta izgradnja stala i nista dalje se nije radilo, sada medjutim to zemljiste je izostavljeno van gradjevinske zone pa me interesira da li i na koji nacin se mogu legalizirati ta dva objekta i li na koji nacin mogu povratiti ili preinaciti parcelu u gradjevinsko zelmljiste?. Sva dokumentacija je sacuvana i o kupovini zemljista kao i dokumenat koji potvrdjuje pravo izgradnje obiteljske kuce na pomenutom zemljistu..
  Hvala vam u napred na odgovoru

  • admin says

   Poštovanje gospodine Dragan,

   Po novome Zakonu koji će uskoro stupiti na snagu nećete imati prepreka za legalizaciju navedenih objekata iako više nisu u građevinskoj zoni. Ono što još možete postići je da objekte završite u postojećim gabaritima i stavite krov (kosi, ravni ili zaobljeni) bez nadozida te fasadu bez ishođenja dodatnih dozvola. Ukoliko ste čak imali raniju dozvolu i radili po toj dozvoli te prijavili početak radova, vjerojatno ste već platili i neke doprinose koji bi vam se sada mogli odbiti, te bi načelno trebali moći i završiti kuću u okviru dozvole. Ovo je naš odgovor samo na temelju gore navedenih osnovnih podataka.
   Za ostale detalje pogotovo oko prenamjene zemljišta ukoliko je to uopće moguće najbolje bi bilo pitati u odjelu za graditeljstvo vaše Općine.

   lijepi pozdrav

 15. Anica says

  Pozdrav!
  Od 1988. imam građevnu od 400 m2, gotovu do prve ploče. Bez dozvole, sa svim plaćenjim davanjima (komunalno, voda, struja…) kako se to onda radilo, na selu.
  U mirovini sam. Nemam za legalizaciju. Što će biti sa mojom kućom i samnom?
  Nadam se odgovoru!
  Bok, A.

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Anica,

   Na to pitanje je teško dati odgovor iz perspektive arhitektonskog ureda no postoji mogućnost da u najgorem slućaju propustite priliku za povoljniju legalizaciju. Možda bi se paralela mogla povući sa povoljnijim otkupom stanova 90-ih koju su neki iskoristili dok neki nisu ili čak nisu imali priliku.
   Ipak najnepovoljnija situacija će biti za objekte koji su građeni nakon 21.06.2011. i pogotovo na osjetljivijim područjima (na moru, u parkovima) koji će se vjerojatno brzo naći na listi za uklanjanje.
   lp

 16. Gorka says

  U procesu sam kupnje kuće, započeta gradnja 1990 – ali nikad dovršena, dakle roh-bau. U zemljišniku i katastru postoji zabilježba da je na toj parceli kuća od 170 m2, građena prije 1968 – koje više nema jer je srušena, a umjesto nje je građena ova koju bih kupila. Gledam članak u kojem piše da se mora priložiti i potvrda o prebivalištu. Prijavljena sam u Zagrebu, a kuća je van Zagreba. Da li ima smisla da ja kao kupac vršim legalizaciju jer nisam sigurna da li se mogu prijaviti na novu adresu dok kuća nije izgrađena, legalizirana i sa uporabnom dozvolom?

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Gorka,
   Potvrda o prebivalištu bila je bitna po starom zakonu i to samo za ostvarenje nekih olakšica ili mogućnost legalizacije u obalnom pojasu. Novi Zakon ne spominje potvrdu o prebivalištu niti u jednom kontekstu. Dakle ne treba vam i možete legalizirati kao što mogu legalizirati oni kojima je to kuća za odmor, drugi ili treći objekt gdje nisu prijavljeni.
   lp

 17. Biocina says

  Poštovani,
  molim Vas za uputu na koji način legalizirati dograđeni (zatvoreni) pretprostor u prizemlju objekta koji ima 4 etaže. Naime, nije mi jasno na koji način se iz zračne snimke može vidjeti kada je zatvaranje verande dovršeno, budući da su iznad prizemlja još 4 etaže. Radi se o objektu koji je blago oblika L, tako da je ulaz u stan bio uvučen u tlocrt zgrade. Sada je oblik L nestao i bivši pretprostor zatvoren je (zidanjem), što je u činio i susjed na 1. katu sa svojim stanom. Budući da se radi o proširenju stana za cca 8m2 bruto, na koji način to legalizirati? Kao pomoćni objekt do 50 m2? Ili? Osnovni objekt ima urednu dozvolu.
  I još jedno pitanje vezano uz drugu nekretninu, ukoliko na snimci iz 2011. bespravno sagrađeni objekti nisu vidljivi zbog toga što ih prekriva gusta šuma, na koji način ih je moguće legalizirati? Na što se pozvati, budući da zakon za (primjerice) pomoćne objekte traži kao prilog samo snimku iz zraka i 3 kopije katastarskog plana, na kojem bespravno sagrađeni objekt nije vidljiv?
  Zahvaljujem uz lijepi pozdrav,
  M.

  • Dizajn etc says

   Navedeno se ne može legalizirati kao pomoćna zgrada jer nije samostalna zgrada ni konstruktivno ni funkcionalno već se radi o nadogradnji. Dakle crta se cijeli objekt i prikazuje nadograđeni nezakoniti dio. Može se legalizirati ono što je vidljivo na ortofoto snimkama DOF5 geodetske uprave na http://geoportal.dgu.hr/ koje su rađene od 21.lipnja 2011 i tijekom ljeta 2011.
   Ukoliko vegetacija pokriva objekt mogu se koristiti drugi dokazi npr. da je zgrada ranije evidentirana u katastarskom planu ili na nekoj drugoj službenoj zračnoj snimci do lipnja 2011.
   lp

   • Biocina says

    Poštovani,
    zahvaljujem na odgovoru, a molim za dodatni odgovor na dva potpitanja:

    1. legalizacija dogradnje – može li se dograđeni dio stana u prizemlju legalizirati kao zgrada do 100m2 (stan + dogradnja imaju cca 70m2)? Crta li se u tom slučaju stan i dograđeni dio, ili je potrebno crtati čitavu zgradu (zgrada ima 4 kata i etažirana je) i legalizirati tu dogradnju u kategoriji zgrade do 400m2 (4 stana x 70m2 = cca 280m2)? Napominjem da samo stan u prizemlju i na 1. katu imaju dograđenu sobu, dok su stanovi na 3. i 4. katu u skladu s građevinskom dozvolom.
    2. vidljivost objekta u šumi – potvrđeno mi je da zgrada nije evidentirana u katastarskom planu niti na drugoj službenoj zračnoj snimki, iako je izgrađena 1986. Znači li to da je u zakonu napravljen propust, budući da zakon nije predvidio postojanje zgrada u gustoj borovoj šumi? Znači li to da vlasnici zgrada u šumi dovedeni u neravnopravan položaj budući da ne mogu legalizirati svoje objekte čak niti kada su u skladu s prostornim planom, za razliku od brojnih objekata koji ne sliče ni na što, a sada se mogu legalizirati samo zato što su bili vidljivi iz zraka 2011. godine?
    Zahvaljujem još jednom,
    M.

 18. đurđica says

  Poštovani,
  Molim vas odgovor na jedno pitanje u vezi legalizacije stana.
  Naime, sestra i ja nasljedile smo jedan stan u kući građenoj prije 1968. godine i stan smo podijelile na dva stana pregradnim zidom u hodniku.
  2009. godine provedeno je etažiranje, ali je u gruntovnici upisano da je etažiranje provedeno bez građevne dozvole. Htjela bih to legalizirati, ali ne znam koji su mi dokumenti potrebni prema novom zakonu i da li moram imati nove projekte ili mogu koristiti one koje sam imala kod etažiranja. Radi se o stanu veličine 71 m2. Promjene vanjskih gabarita zgrade nije bilo.
  Da li ću morati plaćati komunalni i vodni doprinos?

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Đurđica,
   Obzirom da je bilo građevinskih radova i da se danas radi o dva stana, navedeno bi trebalo legalizirati. Kako nije bilo povećavanja volumena u odnosu na već legalnu kuću prije 1968. nema se na što računati komunalni i vodni doprinos, već bi po svemu sudeći trebali platiti samo naknadu za legalizaciju u minimalnom iznosu.
   lp

 19. Ljubica says

  Poštovani,
  živim u zgradi gdje stanovi nemaju uporabnu dozvolu i koju bismo mi stanari željeli legalizirati. Za zgradu je izdana građevinska dozvola 2004.g i plaćeni su vodni i komunalni doprinosi, samo što nije izvedena prema projektu (izgrađena je malo izvan gabarita). Da li će doprinose ili bilo kakvu naknadu trebati plaćati za cijeli objekt, obzirom da su već plaćeni, ili samo za razliku u volumenu. Hvala.

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Ljubica,

   Potrebno je crtati cijelu zgradu i unutar toga prikazati razliku između stanja po dozvoli i izvedenog stanja. Doprinosi se kasnije plaćaju na razliku, tj. prekoračene gabarite zgrade.

   lp

 20. Kalisa says

  Postovanje.
  Legalizirao bih objekt kojem je izgrađena samo jedna etaža(suteren). Naime trenutno se koristi kao poslovni prostor, ali bi ga prikazao kao pomoćno-garažni prostor budućeg sambenog dijela objekta.
  Sad me zanima da li bih mogao namjenu objekta opet promjeniti u sklopu dokumentacije i dozvola za nadogradnju (rješenje o uvjetima gradnje) ili bi trebao ići na neki poseban postupak. Objekt se nalazi u području poslovno stambene namjene i sve je uredno šta se tiće uvjeta legalizacije, samo me zanima postupak prenamjene prostora.
  Pozdrav.

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospodine Brekalo,

   Za prenamjenu prostora dvije su situacije i dva moguća pristupa. Ukoliko su prenamjeni prostora prethodili građevinski radovi za koje je potrebna dozvola, tada bi navedeno trebalo legalizirati prema postojećem zakonu o postupanju gdje će se napraviti tehnička dokumentacija koja će prikazati današnje izvedeno stanje, te ćete tako legalizirati promjene i odrediti novu namjenu (stambena ili poslovna). Ukoliko nije bilo građevinskih radova za koje je potrebna odgovarajuća dozvola već samo promjena namjene, tada je potrebno ishoditi Rješenje o promjeni namjene u odjelu za graditeljstvo vaše Općine.
   lp