Položajne zone grada Zagreba

Zone komunalnog doprinosa u ZagrebuU skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravne gradnje iz 2011, sve općine i gradovi bile su dužni donijeti odluku o jediničnoj naknadi za položajne zone NP za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.
Grad Zagreb za svoje četiri zone komunalnog doprinosa odredio je iznose:
NP za I. zonu 20,00 kuna
NP za II. zonu 15,00 kuna
NP za III. zonu 10,00 kuna
NP za IV. zonu 5,00 kuna

*Stupanjem na snagu Zakona o postupanju 86/12  i nove Uredbe o naknadi za legalizaciju  navedene vrijednosti za NP više se ne primjenjuju, a naknada za legalizaciju može se izračunati po novoj formuli kroz tablicu za Izračun naknade za legalizaciju.

Comments

 1. MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE POD KOJU ZONU PRIPADA OPĆINA RESNIK
  HVALA

 2. Jasna Hanić says:

  Poštovani,
  u kojoj zoni je moja kuća adresa je Oregovečki brijeg 95, Zagreb 10040 ?
  Hvala !
  Jasna

 3. — PITANJA I ODGOVORI ZATVORENI —