Pravilnik o jednostavnim građevinama

Radovi za koje se ne ishodi građevinska dozvola Pravilnik o jednostavnim građevinama definira jednostavne i druge građevine i radove za koje nije potrebno ishoditi dozvole za građenje. Njime se definiraju određene kategorije pomoćnih građevina, manja uređenja terena, vrtne sjenice, nadstrešnice do 20m2 na građevnoj čestici postojeće zgrade, reklamne panoe manjih dimenzija, bazeni do 100m2 i … Nastavi čitati Pravilnik o jednostavnim građevinama