Prostorni plan i legalizacija

Prostorni plan i legalizacijaMože li se legalizirati objekt van prostornog plana? Što se može legalizirati i koliko se može legalizirati?
Jedna od osnovnih značajki Zakona o legalizaciji bespravne gradnje iz 2011. je što prvi puta nakon opće legalizacije iz 1968.  otvara mogućnost legalizacije  zgrada i izvan prostornog plana. Drugim riječima u određenoj mjeri preko ograničenja prostornog plana, te nerijetko legalizaciju i izvan striktno građevinskog područja.
Glavni subjekt legalizacije: Zgrada, po definiciji  Zakona o prostornom uređenju i gradnji opisuje se kao: zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.
Postojeći zakon o legalizaciji svrstava tako bespravne zgrade u smislu usklađenosti sa prostornim planom u dvije kategorije uz nešto drugačije uvjete legalizacije:

Zgrada u skladu sa prostornim planom:

  • može se legalizirati ako je u skladu sa namjenom, veličinom i smještajem na čestici izgrađena u skladu sa prostornim planom koji važi na dan stupanja Zakona na snagu
  • da su izvedeni svi građevinski radovi i drugi radovi te ako se koristi ili može koristiti
  • može se legalizirati čak i ako nije dovršena i da se ne koristi ali da su izvedeni temelji, zidovi i stropovi sa ili bez krovišta

Zgrada protivno planu:

  • ne smije imati više od dvije etaže van prostornog plana od kojih je druga potkrovlje osim ako jedinica lokalne samouprave ne dozvoli više. Dakle ako prostorni plan dozvoljava npr. dva kata, zakon omogućuje legalizaciju i trećeg kata te potkrovlja.
  • za razliku od prethodne kategorije, zgrada protivno planu mora imati završene sve građevinske radove (osim fasade), te biti korištena ili osiguravati mogućnost korištenja

Zgrade protivno prostornom planu također podliježu ograničenjima članka 5. Zakona o postupanju. kao npr: gradnja u obalnom pojasu do 70m koja nije stambene namjene ili da nije korištena za svrhu poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, gradnja u nacionalnom parku ili regionalnom parku van tradicijske naseobine, gospodarska i zaštitna šuma i drugo.

Velika većina bespravne gradnje u RH najčešće nije u skladu sa prostornim planom no brojni objekti u skladu sa novim Zakonom moći će se legalizirati, u građevinskoj i van građevinske zone za minimalno kat i potkrovlje iznad do sada dopuštenog.
Za vaš slučaj bespravne ili protupravne gradnje i mogućnosti legalizacije možete nas slobodno kontaktirati.