Zakon o Postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama donešen je u srpnju 2011., a stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. Konačan zakon nalazi se na sljedećoj lokaciji: ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA NN 90/11

Osnovne i ključne odredbe Zakona:

  • moguća je legalizacija bespravne gradnje za objekte izgrađene do 21.lipnja 2011.
  • moguća legalizacija u skladu sa prostronim planom, te nerijetko izvan prostornog plana i izvan građevinskih zona
  • moguće je ozakoniti dvije etaže mimo ograničenja prostornog plana od kojih je jedna potkrovlje, a iznimno odlukom lokalne samouprave i veći broj etaža
  • legalizacija u obalnom pojasu do 70m od mora moguća jedino kod objekata za stanovanje te objekata poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva
  • najveća ograničenja ili nemogućnost legalizacije najčešće se odnose na područje obalnog pojasa do 70m od mora, nacionalne parkove, javne površine, šume, vrijedna poljoprivredna zemljišta, područja posebne zaštite voda, eksploatacijska polja mineralnih sirovina i sl.
  • objekt se legalizira na temelju Rješenja o izvedenom stanju
  • postupak za donošenje Rješenja  pokreće sama stranka, a Rješenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo regionalne ili lokalne samouprave
  • zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju potrebno je podnijeti najkasnije do 31.prosinca 2012.

*Navedene točke su načelnog i informativnog karaktera, a za  precizne informacije potrebno je konzultirati sam zakon o legalizaciji NN 90/11.