Vodni doprinos u legalizaciji i gradnji

Vodni doprinos za legalizacijuUplaćeni vodni doprinos jedan je od osnovnih uvjeta za dobijanje građevinske dozvole i/ili ishođenja rješenja za legalizaciju bespravnog objekta. Svrha Vodnog doprinosa nije plaćanje troška spajanja na komunalni vodovod ili vodnu infrastrukturu kako se ponekad naslućuje već se njime financiraju aktivnosti i izgradnja objekata za zaštitu od poplava, melioracijsku odvodnju, te druge preventivne, redovne i izvanredne mjere za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Vodni doprinos naplaćuju Hrvatske Vode, te se dio uplaćenih sredstava (8%) dodjeluje jedinicama lokalne samouprave gdje se objekt gradi ili legalizira.
Doprinos je dužan platiti investitor gradnje ili osoba koja je vlasnik objekta koji se legalizira.
Cijena vodnog doprinosa određena je u skladu sa zonama vodnog doprinosa: A, B, i C te vrsti, namjeni i veličini (volumenu) objekta koji se gradi ili legalizira.
Zona A odnosi s na grad Zagreb i zaštićeno područje mora (svi otoci i pojas kopna 1km od obalne crte i pojas mora 300m od obalne crte). U zoni A se tako nalaze i drugi veći hrvatski gradovi: Split, Zadar, Šibenik itd.
Zona B je preostali teritorij Republike Hrvatske izvan zone A i zone C.
Zona C su područja od posebne državne skrbi.

Za obiteljsku kuću u Zagrebu, Splitu ili Zadru, veličine 150m2 vodni doprinos iznositi će tako oko 10 000kn, za grad kao Varaždin (Zona B) 6 500kn, dok je za područja posebne državne skrbi taj iznos oko 2 500kn. (*Ažuriranje podataka 19. veljače 2012.: Vodni doprinos smanjuje se odlukom Vlade od 16.02.2012. za 50%. Više na: novostima o smanjenju vodnog doprinosa.)
Cijenik vodnog doprinosa za legalizaciju bespravne gradnje i gradnju, prije navedenih izmjena, nalazi se u prilogu:
Uredba o visini vodnoga doprinosa
, a na sljedećoj lokaciji možete izračunati samu naknadu: Tablica izračuna vodnog doprinosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *