Izračun vodnog doprinosa

Tablica za izračun vodnog doprinosa za legalizaciju gradnje i/ili izgradnju samog objekta izrađene je u skladu sa važećom Uredbom o visini vodnog doprinosa

 • Odabrati odgovarajuću zonu prema kriterijima:
  A
  – Zagreb i zaštićeno područje mora (svi otoci i pojas kopna 1km od obalne crte, te pojas mora 300m od obalne crte,
  B
  – ostalo područje RH osim zone A i C, te zona
  C– područja posebne državne skrbi
 • Odabrati vrstu građevine koja se gradi ili legalizira

U tablicu se unosi ukupan obujam (m3) objekta koji se gradi ili legalizira.
*U slučaju legalizacije nadogradnje unose se samo vrijednosti za nadogradnju

Informativni iznos Obujma vašeg objekta možete dobiti uz pomoć Tablice za izračun obujma.

Obujam: m3
Zona:
Vrsta građevine:
Iznos naknade = kn

Ostali izračuni: