Izrada tehničke dokumentacije

Cijena izrade kompletne tehničke dokumentacije  za legalizaciju besprTehnička dokumentacijaavno izgrađenih objekata za razliku od komunalnog i vodnog doprinosa ne može se striktno vezati uz samu kvadraturu. Dokumentacija koju je potrebno izraditi ovisi o kategoriji  (kvadraturi) objekta prema zakonu o legalizaciji iz 2012., ali također i o činjenici da li je isti već upisan u katastar kako je izveden ili nije.

*kod legalizacije nezakonite nadogradnje prikazuje se nadogradnja i zakoniti dio zgrade te se shodno tome i kategoriji objekta gdje se nadogradnja nalazi definira i sama cijena

U prilogu se nalaze Informativne okvirne cijene MGIPU , a ovdje se nalaze naše trenutne cijene usluga legalizacije.

Za uvid u vaš konkretan predmet i potrebe legalizacije slobodno nas kontaktirajte.