Kako znati da je objekt legalan

Kako znati da je kuća legalnaDa li je objekt koji je upisan u katastar i gruntovnicu (zemljišne knjige) legalan? Da li postojanje lokacijske dozvole potvrđuje legalnost (zakonitost objekta)? Koju je dokumentaciju uopće potrebno imati da bismo znali da je naša kuća potpuno zakonita?
Navedena pitanja neka su od brojnih vezanih uz temu zakonitosti objekata, a odgovori su ukratko sljedeći:
1) Činjenica da je objekt upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili mimo parametara dozvole.
2) Lokacijska dozvola koja po svojoj naravi definira volumen objekta, uklapanje u prostorni plan, smještaj objekta na čestici itd, te čija je valjanost dvije godine ne smatra se odgovarajućim aktom za građenje u smislu dokazivanja zakonitosti.
3) Uporabna dozvola je konačan akt koji nedvojbeno potvrđuje legalnost objekta (pod uvjetom da ništa nije naknadno nezakonito nadograđivano). Ipak kako većina objekata u Hrvatskoj tu dozvolu još uvijek nema ili možda čak ne treba imati i tada je bitno da postoji odgovarajući akt za građenje (Građevinska dozvola, Potvrda glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja itd.), te da je objekt izgrađen i korišten u skladu sa tim aktom. Važno je pri tome naglasiti da posjedovanje dozvole za građenje i usklađenost sa istom nije uvjet za legalnost za objekte izgrađene prije 15.2.1968., što je preciznije opisano pod temom Uporabna dozvola.
Zakonom o legalizaciji koji je trenutno na snazi, sa Rješenjem o izvedenom stanju objekt ili dio objekta koji se legalizira automatski dobija status objekta za koji je izdan odgovarajući akt za građenje i uporabu (za završene objekte), što je konačan uvjet legalnosti.

Zaključak: Isključivi dokaz legalnosti nekog objekta je odgovarajući akt za građenje, uporabu ili ozakonjenje (npr. Uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15.2. 1968, Rješenje o izvedenom stanju itd.) i da se izvedeno stanje poklapa sa tim aktima. 

Mogući nazivi akata za građenje i uporabu:

 • građevinska dozvola
 • rješenje o uvjetima građenja
 • potvrda glavnog projekta
 • rješenje za građenje
 • građevna dozvola
 • lokacijska dozvola kojom se dopušta građenje
 • građevna dozvola za jednostavne građevine
 • rješenje o uvjetima uređenja prostora
 • rješenje kojim se odobrava građenje, uporabna dozvola
 • potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu
 • rješenje o izvedenom stanju
 • potvrda izvedenog stanja

Podnijeli ste zahtjev za legalizaciju potpuno nezakonite gradnje ili legalizaciju odstupanja, nadogradnje/rekonstrukcije, te tražite pouzdan ured koji pokriva sve struke u postupku.
Slobodno nas kontaktirajte za neobavezujuću ponudu telefonski ili mailom putem kontakt stranice

Comments

 1. adeksia says

  Kako znati da je objekt legalan koji je sagrađen 1750, 1900 odnosno kojim dokumentima se to dokazuje? Osnovni objekt sagrađen je 1750 do njega je sagrađen objekt od 20m2 1975 god.
  Na koji način legalizirati pomoćni objekt odnosno koju je dokumentaciju potrebno pribaviti za legalizaciju. Lp

  • Dizajn etc says

   Poštovanje,
   Pomoćni objekt možete jednostavno legalizirati i bez pomoći arhitekta na način kako je opisano pod http://www.legalizacijagradnje.com/legalizacija-pomocnog-objekta/
   Potrebno je uz zahtjev dakle priložiti između ostalog i akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena. Pošto vi po svemu sudeći nemate građevinsku dozvolu za tako stari objekt, drugi dokaz je Uvjerenje iz katastra da je građevina evidentirana prije 1968. godine.
   lijepi pozdrav

 2. Zvonko says

  Možete li mi reći da li je moj objekt legalan i ako nije, koje korake moram poduzeti i kojim redoslijedom, kome se prvo obratiti? Također bih vas molio da mi objasnite način plaćanja.
  Činjenice:
  Građevinska je izdana 1979. za visoku prizemnicu. 1980. Sagrađena je KATNICA (a ne visoka prizemnica). U katastru i gruntovnici je sve provedeno pod katnica.

  Hvala lijepo!

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospodine Zvonko,
   Objekt nije legalan obzirom da je izgrađeno više od propisanog uvjetima dozvole. Prvi korak je obratiti se našem ili nekom drugom arhitektonskom uredu za ponudu i izradu tehničke dokumentacije plus eventualno ishođenje Rješenja o izvedenom stanju. Do Rješenja plaća se navedena tehnička dokumentacija i minimalno prva rata naknade za legalizaciju, a nakon Rješenja komunalni i vodni doprinos i to za volumen koji prekoračuje parametre dozvole.
   lp

 3. mijo bandov says

  imam građevinsku dozvolu za kuću koja je rađena 1948.godine na čestici recimo broj 2000 a uz tu česticu je bila kako je navedeno u katastru zgrada koja je sagrađena prije nego li moja kuća,čestica 2001 i ja sam tu zgradu koja je bila drvena kupio 1988 godine,srušio i povezao građevinskom opekom sa mojom kućom te kompletirao i povezao u jedan objekat te nad tim svim podigao podkrovni stan..što mi je čininiti..unaprijed hvala

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospodine Mijo,

   sve promjene kojih je očito bilo potrebno je legalizirati, što znači napraviti novu tehničku dokumentaciju koja prikazuje danas izvedeno stanje. Komunalni i vodni doprinos te naknada za legalizaciju plaćati će se samo za volumen nadodan nakon 1968.
   lp

 4. mijo bandov says

  Što mi je činiti recimo da sa vama dogovorim sve ove radnje i kakvi su uvjeti plaćanja jer gotovog novca nemam,zanima me što odmah moram platiti ili se sve može dogovoriti u ratama,i koju sve dokumentaciju moram imati..hvala

 5. Mirjana says

  Molm Vas za pomoć jer u općini zbog nedostatka iskustva ne znaju mi odgovoriti.Naime na parceli(ORANICI) veličine 1993m2 koja ima kosinu 2003. započeta je gradnja ukopanog objekta veličine cca30m2, a na ortofotu vidljiva je samo ploča i jedan zid jer druga dva zida su ukopana zbog kosine parcele.Ja sam postala vlasnik parcele 2012.g. i na spomenuti objekt nadograđen je krov i zatvorena je četvrta strana kako bih mogla koristiti građevinu.Da li je takvu građevinu moguće legalizirati? Unaprijed zahvaljujem.

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Mirjana,

   predmet postojeće legalizacije su zgrade, a Zgrada, po defini­ciji Zakona o pros­tornom ure­đenju i grad­nji opisuje se kao: zatvorena i/ili natkrivena građev­ina nami­jen­jena boravku ljudi odnosno smješ­taju život­inja, bil­jaka i stvari. Za legalizaciju je potrebno da postoji minimalno jedna etaža, a podrum koji ima svoj zatvoreni volumen smatra se etažom zgrade. Nezavršene zgrade mogu se završiti u postojećim gabaritima tako da se na njih stavi krov bez nadozida i fasada. Iako je kod vas (ukoliko smo dobro shvatili) krov stavljen nakon presjeka za legalizaciju mišljenja smo da uza sve navedene argumente vaša zgrada može biti predmet legalizacije. Naravno pod uvjetom da je strop postojao prije izrade ortofoto-a.
   lijepi pozdrav

 6. ivo says

  Poštovanje.
  Moj je otac temeljem rješenja (odobrenja) Komiteta za urbanizam iz 1988. u Kaštelima i na osnovu Prijedloga uvjeta uređenja prostora iste godine uredio kamp, koje je dugi niz godina bilo u zakupu Saveza izviđača, na zemljištu u zoni predviđenoj za turističku izgradnju i infrastrukturu (T2). U kampu postoji čvrsti objekt recepcije (cca 90m2) na koji je naslonjen natkriveni prostor za ručavanje i sanitarni blok od cca 30m2, te niz montažnih objekata (kućica), koje su sada međutim u derutnom stanju. Na osnovu te dozvole, izdana je 2009. godine i sada važeća kategorizacja ugostiteljskog objekta (kampiralište), mada kampiralište trenutno nije u funkciji – čeka novog investitora. Zanima me je li za čvrste objekte potrebna kakva “dodatna” legalizacija? Je li postojeća dokumentacija dovoljna za upis u zemljišne knjige/ucrtavanje u katastar – i kako se to provodi? Zahvaljujem na pomoći.

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospodine Ivo,
   legalizacija je potrebna za objekte koji eventualno nisu pokriveni dozvolom i pripadajućom projektnom dokumentacijom. Jedno kada se objekt legalizira upisuje se nakon toga u katastar na temelju geodetskog elaborata za upis objekta u katastar i Rješenja o izvedenom stanju, a kastar navedeno prosljeđuje po službenoj dužnosti u zemljišne knjige. Bitno je dakle da je vlasništvo i stanje sa česticom i objektima sređeno.

   lijepi pozdrav

 7. Jelena says

  Poštovanje,
  radi se o vikendici sa dozvolom za građenje na dvojno vlasništvo iz 1974. Vikendica već u startu nije odgovarla gabaritima iz dozvole a u međuvremenu je podignuto i visoko prizemlje.
  Ne znam zašto ali pok. otac nije se uknjižio kao vlasnik te je parcela još uvijek na Hrv. šumama
  Molim vas informaciju/redosljed šta moram raditi da bi se (kao nasljednica) uknjižila kao vlasnica.

  Zahvaljujem na pomoći.
  Jelena

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospođo Jelena,
   prvo je potrebno objekt legalizirati, a zatim rješavati vlasnička pitanja i uknjižbu.
   lp

 8. Pera says

  Poštovani,
  Kupio sam kuću sagrađenu prije 1968. godine u Brodskom Vinogorju. Nadogradio sam 35 m2 u prizemlju (proširio objekt).
  Kuća se nalazi prema GUP-u grada Sl. Broda (Sl. list 10/08) u “Javnim i ostalim zelenim površinama (javni park)”.
  Također prema preglednicima Arkod i Geoportal, teško je reći da li se nadogradnj vidi na aerosnimci ili ne.
  Da li je moguće legalizirati objekt?

  • Dizajn etc says

   Poštovanje,
   obzirom da je objekt na površini javne namjene, legalizacija na takvim površinama je moguća samo ako je objekt u skladu sa tom namjenom. Pogledati
   Zakon, članak 6. točka 1. stavak 5.
   lp

 9. Ivan says

  Poštovani!!
  Imam pitanje u vezi legalizacije objekta. Vlasnik sam objekta za kojeg sam na područnom uredu za katastar dobio uvjerenje da ne postojećoj čestici postoji građevina ucrtana u katastar prije 1968g. Isto tako tamo piše da postojeća građevina ima bruto površinu od 22m2. Izmjerom sadašnjeg stanja ispada da moj objekt ima ukupnu površinu od 26 m2 bruto, plus nekih 4 m2 balkona koji se nalazi na stropu prizemnog dijela objekta. Napominjem da objekt nije završen tako da se radi o objektu koji ima samo prizemlje pokriveno betonskom pločom s napuštenim balkonom iznad ulaza te planiram podići potkrovlje uz nadozid od 1.2m visine. Zanima me što mi je činiti budući da imam potvrdu iz katastra da je objekt postojao, te da je sadašnji objekt za svega 4 m2 veći od objekta koji je ucrtan u papire. Za kraj napominjem da je objekt smješten izvan građevinske zone utvrđene prostornim planom tako da nisam siguran da li je moguće dobiti dozvolu za izgradnju potkrovlja s nadozidom u slučaju da se prvo legalizira sadašnje stanje tj samo prizemni dio!
  Hvala vam na odgovoru!!!

  • Dizajn etc says

   Poštovanje gospodine Ivan,
   legalizirati postojeće tj. razliku u odnosu na ’68 bi svakako trebalo napraviti. Daljnja nadogradnja bi bila moguća isključivo uz dozvolu gdje se naravno trebaju poštovati parametri prostornog plana.
   lijepi pozdrav

 10. Damir says

  ZAGREB k.o PEŠĆENICA (NEMA GUPA ) zona starih kućica.
  Znači u katastru i gruntovnom je stara kućica od 33m2 koja je 95 srušena postoji dozvola i projekt ali očito se odstupilo od gabarita tako da u stvarnosti kuća ima 40m2 prizemlje i toliko potkrovlja +ulazni hodnik 3m2 i šupa.

  Kupili bi tu kuću i dosta nam je hitno pa me zanima kojim redoslijedom bi se moglo to riješiti?
  1)legalizacija objekta
  2) nakon toga rekonstrukcija adaptacija prizemlja i dizanje nadozida potkrovlja za uređenje (tražili bi rješenje o uvjetima građenja) (dali je moguće istovremeno 1 i 2?

  Koliko se vremenski čekaju lagalizacije odnosno rješenje o uvjetima građenja.
  Hvala Vam unaprijed na savjetima!

  Lijep pozdrav!

  • says

   Poštovanje gospodine Damir,

   Svakako bi prvo trebalo legalizirati postojeće stanje, jer to je preduvjet da se dobije bilo kakva dozvola za dalje. Dozvola za nadogradnju (Rješenje o uvjetima građenja) biti će uvjetovana prostornim planom.
   Trajanje postupka legalizacije ovisi od Općine do Općine no obično traje nekoliko mjeseci, najčešće uz nadopune dokumentacije.
   lp

 11. Siniša says

  Poštovani,
  molim malu pomoć, sagrađena je građevina za koju sam 1978 dobio gradjevinsku dozvolu za gradnju (S+P+I kat +kroviste) bruto zapremine 1260m3 no u izgradnji je idstupljeno od gradjevinske dozvole na nacin da je izgradjeno ( P+I. kat + potkrovlje uz garazu i prostor za rezervar) u ukupnom obujmu 1307m3. Zanima me na koji iznos m3 se plaća komunalna i vodna naknada tj. na cjelokupni iznos izvedbenog stanja 1307m3 ili samo na razliku od 47m3, s obzirom da je gradjevina bez pomocnih prostorija volumno manja nego sto je to dozvoljeno gradjevinskom dozvolom iz 1978. godine.

  Unaprijed zahvaljujem,

  Sinisa

  • says

   Poštovanje gospodine Siniša,

   Ukoliko je po dozvoli bilo definirano 1260m3, a izgrađeno je 1307m3, doprinosi se plaćaju za prekoračenje. Kada je pak napravljen objekt manjih dimenzija u odnosu na dozvolu tada se ne plaća komunalni i vodni doprinos, jer je navedeno u ishođenju dozvole preplaćeno u odnosu na izvedeno stanje.
   Ukoliko je kasnije izgrađeno i drugih objekata na čestici, oni će se po svemu sudeći tretirati kao zasebne zgrade van konteksta navedene dozvole.
   lp

 12. Vedran says

  Poštovani,
  živim u Zagrebu u zgradi sa 10 stanova izgrađenoj 1996. g. Prema građevinskoj dozvoli predviđeno je prizemlje, tri kata i tavan, sve ukupno 4 stana. Izvedeno je podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje, sve ukupno 11 stanova. Sve je etažirano i uknjiženo, no postoji zabilježba da objekt nema uporabne dozvole. Većina suvlasnika je svjesna da treba provesti legalizaciju, no dio njih ne želi sudjelovati i potpisati jer smatraju da samim time što su u gruntovnici upisani kao vlasnici posebnog, etažiranog djela, nije potrebno ništa dirati. Da li nas nekoliko može provesti legalizaciju naših zasebnih dijelova ili moramo legalizirati čitavi objekat ? Ako moramo sve legalizirati i ako svi moraju biti suglasni sa time, kako da zaštitimo svoje vlasništvo i provedemo legalizaciju ukoliko svi ne žele sudjelovati ? Unaprijed hvala na odgovoru.

  • says

   Poštovanje gospodine Vedran,
   ovo je jedno jako dobro i važno pitanje za koje mnogi nisu svjesni da ga treba rješavati. Za sada samo kratko: potrebno je legalizirati cijelu zgradu, troškovi naknade i doprinosa se po zakonu dijele prema suvlasničkim udjelima, a za tehničku dokumentaciju bi se trebalo dogovoriti o raspodjeli troškova (npr. pričuvom). U svakom slučaju sljedeća naša objava pod “legalizacija i neka česta pitanja 3.dio” biti će na tu temu obzirom da se ovo pitanje sada već često ponavlja.
   lp

 13. dubravko says

  molim pomoć.da li treba legalizirati nadkriven prilaz kući drveni,dužine 10 m a širine 4m.hvala

 14. Zvonko says

  Poštovani,imam kuću koja je sagrađena prije ’68 godine i ’92 sam imao ratnu štetu i Ministarstvo obnove mi je obnovilo kuću ’95 godine.Imam uvjerenje ministarstva da je kuća obnovljena,gruntovni izvadak koji je bez tereta i upisan je u kataster,ali se nalazim se u po novom zakonu u sportskoj zoni grada Osijeka,pa vas molim da mi kažete dali je moga kuća legalizirana,jer bih htio tažirati kuću.Ne daju mi etažirati kuću pošto imamo pomoćne objekte koji nisu legalizirani,a nalaze se na mojoj parceli.Te pomoćne zgrade su sagrađene od 1970. godine.Molim vas da mi odgovorite jeli moja kuća legalizirana zbog obnove,jer prije se cijelo naselje navodilo kao nelegalno,jer je sagrađeno ’64 godine?Unaprijed,hvala!

  • says

   Poštovanje gospodine Zvonko,
   glede rata i obnove, zgrada koja je nastradala usljed ratnog razaranja može se, bez obzira na stupanj oštećenja, obnoviti i vratiti u prvobitno stanje bez dozvole za građenje. Za nezakonite objekte u zoni sportske namjene ozakonjenje je moguće samo ako su ti objekti u skladu sa tom namjenom.
   Navedeni slučaj dosta je naglašen npr. u Peroju u Istri gdje je veliki broj nelegalnih objekata u zoni sportske namjene zbog čega se razmišlja čak i o promjeni prostronog plana.
   lp

   — PITANJA I ODGOVORI ZATVORENI —