Naknada za legalizaciju bespravne gradnje

Tablica izračuna naknade za legalizaciju izrađena je u skladu sa formulom iz
Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz kolovoza 2012. godine

Ukoliko vam nije poznat obujam vašeg objekta isti možete informativno izračunati uz pomoć
Tablice za izračun obujma objekta.*Popust od 25% odobrava se kod jednokratnog plaćanja naknade.
-Iznos naknade ne može biti manji od 500kn po zgradi
-Obročno plaćanje moguće je na rok od 5 godina, sa min. 5% naknade u prvoj rati (ne manje od 1000kn) i min. 300kn mjesečno