Izračun komunalnog doprinosa

Tablica za izračun komunalnog doprinosa za građenje i legalizaciju bespravne gradnje napravljena je u skladu sa trenutno važećim odlukama i cijenama za ponuđene gradove (bez popusta na jednokratne uplate, socijalni status i dr.).
Komunalni doprinos se plaća nakon legalizacije odnosno Rješenja o izvedenom stanju. Jednokratno sa popustom ili obročno uz mogući poček od godinu dana.

Komunalni doprinos za gradnju ili legalizaciju plaća se prema obujmu (m3) objekta, a informativni izračun obujma vašeg objekta  možete napraviti kroz Tablicu za izračun obujma objekta
*U slučaju legal­izacije nado­grad­nje unosi se samo obujam nadogradnje
20.12.2012. ažuriranje tablice sa smanjenjem komunalnog doprinosa za gradove Zagreb i Split
29.03.2013. ažuriranje tablice sa smanjenjem komunalnog doprinosa za gradove Brela, Makarska, Šibenik, Velika Gorica, Zaprešić
ožujak 2013. grad Zadar: Odluka o popustima na jednokratna plaćanja (do 80%): 2013_GLASNIK – 4
05.07.2013: ažuriranje sa posljednjim smanjenjem komunalnog doprinosa za  Zagreb
17.7.2013. posljednje smanjenje za Osijek, 50% u odnosu na prethodne cijeneObujam građevine: m3
Grad:
Zona:
Vrsta građevine:
Iznos naknade = -kn


Visine komunalnog doprinosa po Općinama i gradovima
(Ožujak 2013.)

*Napomena: Cijene komunalnog doprinosa samostalno donose jedinice lokalne samouprave u svojim službenim Odlukama gdje se osim zona i cijena komunalnog doprinosa propisuje način plaćanja i mogući popusti bilo za plaćanje u jednom obroku, bilo prema prihodovnom cenzusu domaćinstva, statusu branitelja, duljini boravka u navedenoj sredini i drugim mogućim kriterijima ovisno o općini koja ih propisuje.  Obročna pak plaćanja u pravilu uključuju zateznu kamatu.
Za načine plaćanja, moguće olakšice, potrebno je pročitati samu odluku o komunalnom doprinosu za svaku sredinu, a neke od njih donosimo u prilogu:

Zagreb: Odluka o kom. doprinosu Zagreb, Izmjena prosinac 2012., ožujak 2013, srpanj 2013
Split: Odluka o komunalnom doprinosu Split, Izmjena studeni 2012.
Rijeka: Odluka o komunalnom doprinosu Rijeka, Izmjena 2008, Izmjena iz 2009
Zadar: Odluka o komunalnom doprinosu Zadar, Izmjene 2010, 2011, 2012. 2013
Makarska: Odluka o kom. doprinosu , Izmjene i dopune Odluke o komunalnom dopr. Makarska