Pravilnici za obračun površine i obujma građevine

Obujam (volumen) i površina građevine utvrđuje se od strane projektanta (arhitekta) te su kao sastavni dio tehničke dokumentacije između ostalog i ključan parametar  za obračun plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. Uplaćeni Komunalni i vodni doprinosi ili barem početna rata osnovni su uvjet za ishođenje dozvole za građenje dok se u legalizaciji legalizaciju objekta mogu platiti nakon Rješenja o izvedenom stanju.

Pravilnik o utvrđivanju površine i obujma donosi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje dok se same zone i cijene komunalnog doprinosa po zonama određuju od strane općina i gradova te donose kao Odluke o komunalnom doprinosu.
U prilogu: Tablica za izračun komunalnog doprinosa po Općinama.

Vodni doprinos definiran je u skladu sa volumenom objekta, tri moguće zone u RH (A,B i C) i namjenom objekta koji se gradi ili legalizira, a cijene su opisane u samoj Uredbi o visini vodnog doprinosa.
U prilogu: Tablica za izračun vodnog doprinosa po Zonama.

Na sljedećim lokacijama nalazi se pravilnik koji definira način utvrđivanja površine i obujma građevine u projektiranju, te poseban Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma za obračun komunalnog doprinosa: