Uporabna dozvola

Uporabna DozvolaUporabna dozvola je danas bez daljnjega konačna formalna potvrda legalnosti (zakonitosti) i zeleno svjetlo za korištenje nekog objekta, no unatoč tome mnogi objekti mogu biti zakoniti te se mogu koristiti čak i kada im dozvola pod tim nazivom i u nekom klasičnom  obliku nikada nije izdana.
Mnogo je činjenica i zakonskih uporišta za uporabljivost objekta vezano tako za razdoblje kada je objekt građen i kako je građen, pa krenimo redom:

  • Objekti izgrađeni (evidentirani) prije 15. veljače 1968. podliježu Zakonu o Općoj legalizaciji i kao takvi smatraju se zakoniti te se za njih ne izdaje Uporabna dozvola
  • Objekti izgrađeni na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje izdanog prije 19. lipnja 1991. smatraju se zakonitim ukoliko su izvedni u skladu sa dozvolom te se za njih također ne izdaje Uporabna dozvola
  •  Za sve objekte izgrađene na temelju dozvola za građenje izdanih između 20. lipnja 1991. i 01. listopada. 2007. nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje Uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
  • Uporabna dozvola danas dijeli se u dvije kategorije: a) Za zgrade do 400m² (do 600m² za poljoprivredne objekte) po završetku gradnje dovoljno je nadležnom tijelu podnijeti završno izvješće nadzornog inžinjera u pogledu meh. otpornosti i stabilnosti i fizike zgrade. b) Za objekte veće od 400m² (odnosno iznad 600m² za poljoprivredne) , na Zahtjev investitora nadležno tijelo izdaje Uporabnu dozvolu nakon uspješno završenog tehničkog pregleda zgrade.

Svi objekti koji se legaliziraju po aktualnom Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 86/12 , smatraju se postojećim zgradama kojima je Rješenje o izvedenom stanju konačna potvrda njihove zakonitosti i uporabljivosti.

*korisna informacija: Uporabna dozvola i negativna zabilježba

Ovaj članak je ažuriran u skladu sa odredbama novog Zakona o gradnji i možete ga pročitati na lokaciji Uporabna dozvola u 2015. godini